Galeria

pasek

Mechanizmy obietnic. Kampanie i systemy wyborcze na świecie

Nowa Stara Rosja

Procesy transformacji i demokratyzacji we współczesnym świecie

Afryka, 50 lat wolności,50 lat transformacji

Konsul Michał Sikorski

„Polityka Regionalna Mocarstw”

Spotkanie Koła 12.03.2009

Konferencja AON

„Polityka Regionalna Mocarstw”   16.12.2009 r 

12 grudnia 2009 roku zorganizowaliśmy konferencję, której celem było zaprezentowanie współczesnej polityki mocarstw zarówno światowych, jak i lokalnych. Po upadku „żelaznej kurtyny” zmienił się układ stosunków międzynarodowych. Świat bipolarny rozpadł się, a główną rolę zaczynają odgrywać nowi, wcześniej mniej znaczący aktorzy.

Zmiany te, oraz kierunki polityki nowo kształtujących się mocarstw przedstawiali prelegenci z różnych ośrodków naukowych w Polsce.