Meandry procesów demokratyzacji i transformacji systemowej, (red.) dr Małgorzata Rączkiewicz

Łódź 2013, nr ISBN: 978-83-7969-002-2

Publikacja stanowi zbiór referatów wygłoszonych podczas Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Procesy transformacji i demokratyzacji we współczesnym świecie”, która odbyła się 15 grudnia 2011 roku na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Wydarzenie organizowane było przez Koło Naukowe Politologów UŁ.procesy_okladka

Fragment recenzji dra Łukasza Donaja (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

„Publikacja jest zbiorem kilkunastu artykułów, których osią wspólną jest problem demokratyzacji i transformacji systemowej. W książce wyróżnić można kwestie przemian w Polsce, innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej oraz sytuacji w Hiszpanii i Korei Północnej. Inicjatywa sprzyja poszerzeniu wiedzy na temat demokratyzacji i transformacji politycznej”. 

Spis treści:

Marta Rodziewicz Geneza zmian systemowych na Węgrzech po 1989 r.

Adrian SkoczylasProces demokratyzacji w Mołdawii po rozpadzie ZSRR.

Wojciech LiederNarodziny i rozwój demokracji w Estonii.

Łukasz MuszyńskiUkraina na rozdrożu demokracji, czyli współpraca w ramach Partnerstwa Wschodniego.

Malwina PopiołekDemokratyzacja systemów medialnych w Polsce i wybranych państwach Europy Środkowo-Wschodniej.

Arkadiusz MajewskiProces przygotowywania Polski do wstąpienia do NATO jako element transformacji polskiej polityki zagranicznej na przełomie lat 80. i 90. XX wieku.

Łukasz PiwowarskiDemokracja bezpośrednia w Polsce.

Michał SędkowskiRuch Palikota - ewolucja czy rewolucja?

Olga KawczyńskaŚwiat bez demokracji. Ideologiczne i polityczne założenia systemu politycznego Korei Północnej.

Mateusz RadziszewskiHiszpańska Karawana, czyli podróż od rządów generała F. Franco ku demokracji.

(Istnieje możliwość uzyskania pliku PDF z wybranym artykułem po uprzednim kontakcie z Kołem Naukowym Politologów UŁ)