Konferencje

Koło Naukowe Politologów często gości na różnych ogólnopolskich konferencjach naukowych, organizowanych przez inne ośrodki akademickie, a także samo stara się takowe organizować. Na stronie znajdują się odnośniki tylko do tych najbardziej uznanych przez nas wydarzeń.

   

Organizujemy:

 

Zorganizowaliśmy:

Globalnie czy regionalnie? Unia Europejska w wymiarze instytucjonalnym i międzynarodowym (28.11.2013)

  Państwo w państwie? Terytoria autonomiczne, państwa nieuznawane oraz ruchy separatystyczne w przestrzeni międzynarodowej (16.05.2013) 

Parking czy plac zabaw, czyli czym jest budżet obywatelski? (14.03.2013)

Mechanizmy obietnic. Kampanie i systemy wyborcze na świecie (21/22.11.2012)

Studenckie Spotkanie Dyskusyjne "Arabska Wiosna... Rok Później" (29.05.2012)

Debata "Nowa Stara Rosja" (10.05.2012)

Procesy transformacji i demokratyzacji we współczesnym świecie - (15.12.2011)  

Akademickie Forum Bezpieczeństwa 2011 (16-17.05.2011)

Afryka: 50 lat wolności - 50 lat transformacji (15.12.2010)

Polityka regionalna mocarstw (16.12.2009)

Globalne wyzwania dla międzynarodowej polityki w XXI wieku (13.05.2009)

Problemy obszaru postsowieckiego na przełomie XX i XXI wieku (18.12.2008)

Przyszłość powyborcza Rosji (7.12.2007)

Wybory 2007 (25.10.2007)

Problemy bezpieczeństwa u progu XXI wieku (6.06.2007)

Braliśmy udział:

Wyzwania współczesnego prawa wyborczego (UMK, 15 marca 2013)

7. edycja ogólnopolskiej konferencji "Współczesne spory i konflikty międzynarodowe" (UAM, 7-8 marca 2013)

I Interdyscyplinarna Konferencja "III Rzeczpospolita - Kultura. Polityka. Społeczeństwo" (UWr, 25.05.2012)

Spotkanie autorskie "Gra o jutro 2" ze Stefanem i Andrzejem Bratkowskimi (UW, 23.05.2012)

Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku z punktu widzenia młodzieży (3.04.2008)

I Konferencja Politologicznych Kół Naukowych „Politeja” (27.03.2008)

Polsko-rosyjska szkoła politologów