AFB Logo Białe

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

Koło Naukowe Politologów UŁ

oraz

Instytut Badań nad Stosunkami Międzynarodowymi

 

zapraszają na konferencję w ramach programu

Akademickie Forum Bezpieczeństwa:

Zagrożenia asymetryczne we współczesnym świecie

która odbędzie się w dniach 16 – 17 maja 2011 roku,

na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, przy ulicy Składowej 43 w Łodzi.

Pojęcie zagrożenia asymetrycznego nabrało popularności po zamach terrorystycznych
z 11/09 oraz ciągle ewoluuje. Mianem zagrożenia asymetrycznego określa się
najczęściej nowe nieklasyczne metody i narzędzia walki. Obejmuje swoim zakresem: terroryzm, przestępczość transnarodową, oddziaływanie ekonomiczne oraz psychologiczne, prowadzenie walki informacyjnej i informatycznej, zagrożenie użycia broni ABC.

Posiadanie przewagi technologicznej i ekonomicznej przez państwa obszaru transatlantyckiego prowadzi do poszukiwania przez potencjalnych oponentów innych sposobów oddziaływań. Termin zagrożenia asymetrycznego będzie rósł w siłę wraz ze wzrostem aktywności podmiotów przeprowadzającymi takie działania. 

Temat konferencji jest odpowiedzią na wciąż rosnące zagrożenia i wyzwania współczesnego świata jak i obecną sytuację międzynarodową.

 

[1] [2