I Konferencja Politologicznych Kół Naukowych „Politeja”

27 marca 2008r. udaliśmy się w sile pięciu osób do Krakowa, by wziąć udział w I Konferencji Politologicznej Kół Naukowych „Politeja”. Pełni optymizmu pojechaliśmy w składzie: Joanna Dziuba, Szymon Malinowski, Maciej Pawłowski, Bartosz Wiśniewski i Jakub Woźniak. Nie zabrakło również gości z niemal wszystkich ważniejszych ośrodków uniwersyteckich z całej Polski. W konferencji brali udział przedstawiciele z Gdańska, Katowic, Lublina, Opola, Poznania, Katowic i Warszawy. Oczywiście nie zabrakło przedstawicieli organizatorów, członków Koła Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagielońskiego.

Celem spotkania było uczynienie pierwszego kroku w celu stworzenia międzyuczelnianej platformy współpracy i wymiany informacji między młodymi badaczami. Nie dziwi więc fakt, iż rozpiętość tematyczna prezentacji była bardzo szeroka. Dotyczyły one bowiem takich zagadnień jak bezpieczeństwo międzynarodowe (bardzo interesujące przemówienie Sławomira Sztejmieca z Lublina) jak i pojęcia świadomości politycznej młodzieży (przemówienie Elzbiety Sadowskiej z Krakowa).W imieniu KNP UŁ głos zabrali Joanna Dziuba i Jakub Woźniak. Tematami ich wystąpień były kolejno: „Synergia czarnomorska – perspektywy efektywnej współpracy” oraz „Lobbing po Polsku”. 

Koło Naukowe Politologów UŁ chciałoby podziękować organizatorom za zaproszenie. Spotkanie było owocne i mamy nadzieję, że w przyszłym roku też będziemy mięli okazję się spotkać, tym razem na części drugiej. Chcielibyśmy również pogratulować organizatorom, dzięki którym niczego nam nie zabrakło, mieliśmy również okazję podziwiać Audytorium Maximum – centrum konferencyjne Uniwersytetu Jagielońskiego.