Bezpieczeństwo narodowe w XXI wieku z punktu widzenia młodzieży

3 kwietnia 2008 r. miała miejsce ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Bezpieczeństwo Narodowe w XXI wieku z punktu widzenia młodzieży, organizowana przez KN Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej. Nie mogło zabraknąć na niej delegacji KN Politologów UŁ, którą reprezentowali: Maciej Pawłowski oraz Bernadeta Kobierska (przyjaciółka Koła). Impreza przyciągnęła do Warszawy przedstawicieli kół naukowych z wielu ośrodków dydaktycznych rozsianych po całym kraju. Delegacje przybyły z Gdyni, Szczecina, Lublina oraz Warszawy. Konferencję uświetnili swoją osobą także wykładowcy AON, niektórzy nawet w randze pułkowników.

Myślą przewodnią konferencji była wymiana poglądów odnośnie różnego rodzaju spojrzeń w kwestii bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku oraz podkreślenie współczesnych wyzwań dla niego. Poruszano problemy związane z separatyzmami, terroryzmem a także rozwoju amerykańskiego systemu obrony narodowej w Polsce.

W jednym z trzech paneli Maciej Pawłowski przedstawił swój referat pt. "Wpływ działań wojennych oraz aktów terrorystycznych na środowisko naturalne w dobie cywilizacji informatycznej", który znalazł się również w publikacji pokonferencyjnej.

Koło Naukowe Politologów UŁ chciało podziękować organizatorom za zaproszenie na konferencję oraz możliwość wymiany poglądów zarówno ze studentami jak i przedstawicielami Ministerstwa Obrony Narodowej.