Przyszłość powyborcza RosjiPrzyszłość powyborcza Rosji

Konferencja odbyła się 7 grudnia 2007 roku. Organizatorzy za cel postawili sobie wieloaspektową analizę sytuacji Federacji Rosyjskiej za czasów prezydentury Władimira Putina oraz przedstawienie prognoz dotyczących prawdopodobieństwa zmian rzeczywistości rosyjskiej. Istotne jest spojrzenie na ten kraj zarówno przez pryzmat sceny politycznej, której gracze determinują pozostałe elementy otoczenia systemu politycznego jak
i prowadzenia polityki ekonomicznej i wyznaczania kierunków rozwoju gospodarki. Kolejnym aspektem jest stopień zaangażowania obywateli
w życie polityczne, znaczenie świadomości postsowieckiej
oraz obserwowany w Rosji wzrost nacjonalizmu.