Polityka regionalna mocarstw

Polityka regionalna mocarstw

12 grudnia 2009 roku zorganizowaliśmy konferencję, której celem było zaprezentowanie współczesnej polityki mocarstw zarówno światowych,
jak i lokalnych. Po upadku „żelaznej kurtyny” zmienił się układ stosunków międzynarodowych. Świat bipolarny rozpadł się, a główną rolę zaczynają odgrywać nowi, wcześniej mniej znaczący aktorzy.

 

Zmiany te, oraz kierunki polityki nowo kształtujących się mocarstw przedstawiali prelegenci z różnych ośrodków naukowych w Polsce.