Globalne wyzwania dla międzynarodowej polityki w XXI wieku

Życie w globalizującym się świecie sprawia, iż społeczność międzynarodowa musi stawać, przed coraz bardziej złożonymi, wyzwaniami. Specyfika współczesności odgórnie nakazuje nieustanne weryfikowanie i konfrontowanie polityki międzynarodowej z rzeczywistością. Nowe problemy i zagrożenia nie dotyczą wyłącznie aktorów państwowych. Ich zasięg obejmuje całe społeczności, organizacje międzynarodowe oraz jednostki.

Celem konferencji, która odbyła się 13 maja 2009 na WSMiP, było zaprezentowanie różnych punktów widzenia na globalne problemy i wyzwania współczesnego świata.