Wybory 2007

Koło Naukowe Politologów postanowiło zorganizować 25 października 2007 mini konferencję na temat przeprowadzonych 21 października wyborów do polskiego parlamentu. Spotkanie odbyło się z udziałem II roku nauk politycznych oraz członków Koła.

Jako pierwszy wystąpił Jakub Woźniak, którego zadaniem było przedstawienie powodów skrócenia kadencji Sejmu i Senatu. Następnie dr Hubert Horbaczewski przedstawił, holistycznie, kampanię wyborczą, a jego wystąpienie dopełnił Bartosz Wiśniewski ze swoją prezentacją traktującą o wizerunku liderów partii w debatach telewizyjnych. Spotkanie podsumowała krótka, aczkolwiek owocna, dyskusja z udziałem widowni.