Problemy obszaru postsowieckiego na przełomie XX i XXI wieku

Obszar postsowiecki targany rożnego rodzaju problemami i zagrożeniami jest szerokim stanowi szerokie pole do dyskusji akademickich i naukowych.
18 grudnia 2008 roku, podczas konferencji zorganizowanej przez KNP UŁ
oraz KSP, prelegenci poruszyli problemy natury ekonomicznej, politycznej, etnicznej, militarnej i religijnej dawnego obszaru Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.