15 grudnia 2011 r. w Instytucie Studiów Politologicznych zorganizowaliśmy ogólnopolską konferencję naukową "Procesy transformacji i demokratyzacji we współczesnym świecie".

Konferencję otworzyli Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ, prof. zw. dr hab. Tomasz Domański oraz Dyrektor Instytutu Studiów Politologicznych, prof. zw. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska. W swoich inauguracyjnych wystąpieniach dr Michał Słowikowski (UŁ) podjął temat hybrydy autorytarno-demokratycznej w Rosji, zaś dr Maciej Peter-Wirski (UŁ) kwestię wpływu światowej gospodarki na erozję współczesnych systemów demokratycznych.

W poszczególnych panelach wygłoszone zostały referaty:

Demokratyzacja we współczesnym świecie.

Łukasz Dudziak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Demokracja na manowcach.

Mateusz Radziszewski (Uniwersytet Łódzki), Hiszpański Karawan, czyli podróż od rządów gen. Franco ku demokracji.

Olga Rytych (Uniwersytet Łódzki), Media w demokratyzujących się reżimach politycznych.

Alicja Żardecka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Działanie Unii Europejskiej na rzecz promocji demokracji na przestrzeni ostatnich lat.

Procesy transformacyjne i demokratyzacyjne w Europie Wschodniej.

Łukasz Muszyński (Uniwersytet Łódzki), Ukraina – na rozdrożu demokracji, czyli współpraca w ramach Partnerstwa Wschodniego.

Natalia Najdyhor (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Pierestrojka Gorbaczowa nieudaną próbą ratowania Imperium i partyjnej nomenklatury.

Adrian Skoczylas (Uniwersytet Łódzki), Rozwój demokracji w Mołdawii na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia.

Demokratyzacja w Afryce i Azji.

mgr Tomasz Okraska (Uniwersytet Śląski), Birma u progu demokratyzacji.

Steves Donfak Dongmo (Uniwersytet Łódzki), Czy Czarny Ląd może przyjąć demokrację? Problemy demokratyzacji Czarnej Afryki.

Jędrzej Kotarski (Uniwersytet Łódzki), Przyczyny i efekty narko-konfliktów w krajach andyjskich.

Albert Pogorzelski (Uniwersytet Łódzki), Korea Północna a Południowa – porównanie ustrojów.

Procesy transformacyjne i demokratyzacyjne w Europie Środkowo-Wschodniej.

Malwina Bułkowska (Uniwersytet Łódzki), Słowacka droga ku skonsolidowanej demokracji.

Wojciech Lieder (Uniwersytet Łódzki), Narodziny i rozwój demokracji w Estonii. 

Malwina Popiołek (Uniwersytet Opolski), Demokratyzacja systemów medialnych w Polsce i wybranych państwach Europy Środkowo-Wschodniej.

Marta Rodziewicz (Uniwersytet Łódzki), Transformacja ustrojowa na Węgrzech.

Transformacja i demokratyzacja w Polsce.

mgr Michał Sędkowski (Uniwersytet Łódzki), Ruch Poparcia Palikota – rewolucja czy ewolucja?

mgr Mariusz Ziarkowski (Uniwersytet Łódzki), Zmiana formuły wyborczej w wyborach do Senatu w 2011 r. Krok w stronę utrwalania demokracji czy kolejna manipulacja?

Arkadiusz Majewski (Uniwersytet Warszawski), Proces przygotowywania Polski do wstąpienia do NATO jako element transformacji polskiej polityki zagranicznej na przełomie lat 80. i 90. XX wieku.


Patroni medialni: "Stosunki Międzynarodowe", "Tygodnik Angora", "Nowa Politologia".