rosja710 maja 2012 roku na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego miała miejsce debata pt. „Nowa Stara Rosja”. Organizatorem wydarzenia było Koło Naukowe Politologów UŁ, a goście biorący udział w dyskusji to pracownicy WSMiP: prof.  zw. dr hab. Andrzej de Lazari i dr Michał Słowikowski, a także dr Marcin Kaczmarski z Ośrodka Studiów Wschodnich.

FOTORELACJA Z DEBATY W GALERII.

Debata moderowana przez przewodniczących Koła Naukowego Politologów, Adrian Skoczylasa i Łukasza Muszyńskiego, odbyła się w formie dwuczęściowej: pierwszą stanowiła polityka wewnętrzna oraz podsumowanie wyborów prezydenckich w Rosji. Drugi temat stanowiła polityka zagraniczna Rosji.

Podsumowując wybory prezydenckie dr Marcin Kaczmarski stwierdził, iż w Federacji Rosyjskiej, wygrany kandydat Wladimir Putin był jedynym pewnym kandydatem na to stanowisko, a jego realne poparcie oscyluje w okolicach 50%. Z jego postacią Rosjanie utożsamiają silnego przywódcę i państwo (Samodzierżawie). O ile może być to wniosek opinii publicznej, o tyle takowa nie decyduje o władzy w Rosji. Według niego to właśnie sektor siłowych, oligarchia oraz szerokie grona beneficjentów funduszy socjalnych jak i klasa średnia, którym nie na rękę są jakiekolwiek zaburzenia polityczne, popiera W. Putina, bez względu na to czy mają miejsca fałszerstwa polityczne, czy nie. Zdaniem prof. de Lazariego jest on utożsamiany z władzą silnej ręki, w przeciwieństwie do źle odbieranego Borysa Jelcyna, utożsamianego z niewydolną demokracją. Jedynym problemem rosyjskiego społeczeństwa jest korupcja. Według dr. Słowikowskiego tzw. „Dyktatura Putina” jest do zaakceptowania dla większości Rosjan, z racji na widmo drugiej siły w kraju, czyli komunistów, a z drugiej strony dla świata zewnętrznego, dla którego najważniejsza jest stabilność w polityce rosyjskiej.

Podsumowując ubiegłą prezydenturę Miedwiediewa, nasi eksperci zgodnie stwierdzili, iż jego słabe notowania zaufania wśród Rosjan oraz występowanie w charakterze drugiego garnituru zaraz za Putinem ukazuje, iż jest on jedynie urzędnikiem, a jednocześnie zaufanym człowiekiem Putina, co umożliwia mu pozostanie na stanowisku premiera, jednakże nic ponad podwładnego swego mentora. Rozgorzałe ogniska protestów, w związku z ostatnią elekcją W. Putina to ukazanie, iż realna opozycja nie zasiada w ławach Dumy, a protestuje na ulicach. Zdaniem prof. de Lazariego zadziwiający jest fakt, iż w szeregach manifestantów znajduje się mała liczba ludzi młodych, a samo grono to osoby o zróżnicowanych dochodach. Dodatkowo nasi eksperci uważają, iż z racji na podnoszącą się stopę życiową, nie należy dostrzegać wśród nich przedstawicieli klasy średniej.

W ramach drugiego panelu, tj. polityki zagranicznej, debata oparła się o kwestie stosunków Rosji z UE, USA oraz Chinami. Ważne miejsce w dyskusji zajęła również kwestia dywersyfikacji źródeł energetycznych, którą to należy rozsądnie prowadzić pomiędzy Rosją, a alternatywnymi źródłami zewnętrznymi, jak i w perspektywie gazu łupkowego, wewnętrznymi. Dr Kaczmarski zwrócił uwagę na stagnację w dialogu unijno-rosyjskim oraz na zwiększające się kontakty, szczególnie gospodarcze chin z ich Federacją Rosyjską. Podsumowując kwestię kontaktów Rosji z Europą Zachodnią i Unią Europejską, dr Słowikowski stwierdził, iż opiera się ona o inicjatywę niemiecką, która to jako jedyna w łonie unijnym jest w stanie doprowadzić do końca jakiekolwiek przedsięwzięcie. Dodajmy także, iż kontakty polsko-rosyjskie w dużej mierze, według prof. de Lazariego są oparte o nasze uprzedzenia zawarte w polityce historycznej.

Ta owocna i pełna merytorycznych argumentów dyskusja winna być przykładem na to, iż w Polsce, na forum akademickim dyskusja o Rosji może odbywać się w spokojnej i merytorycznej atmosferze. Wierzymy, iż zaproszeni goście jak i organizatory dołożą wszelkich starań, aby temat Rosji nadal był żywy jedynie w dyskursie merytorycznym, a nie jak dotychczas w emocjonalnych debatach politycznych.

Tekst opracował Mateusz Radziszewski; zdjęcia – Tomasz Alama (obaj: Koło Naukowe Politologów UŁ)

Patroni medialni debaty: portal NowaPolitologia.pl, portal Student.lodz.pl, Akademickie Radio UL.