25 maja 2012 r. braliśmy udział w I Interdyscyplinarnej Ogólnopolskiej Konferencji "III Rzeczpospolita. Kultura - Polityka - Społeczeństwo", która odbyła się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Koło Naukowe Politologów UŁ reprezentowali:

  • Łukasz Muszyński - Współpraca środkowoeuropejska, czyli miejsce Polski w Grupie Wyszehradzkiej.
  • Mateusz Radziszewski - Największe polityczne skandale i ich wpływ na polskie elity polityczne.
  • Adrian Skoczylas - Polska Partia Przyjaciół Piwa: "joke party" po polsku.

Wyjazd dofinansował Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ, prof. zw. dr hab. Tomasz Domański.

Dziękujemy organizatorom konferencji, Kołu Naukowemu Młodych Politologów UWr, za zaproszenie i mamy nadzieję na dalszą współpracę w przyszłości!