29 maja 2012 r. w Małej Sali Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ odbyło się studenckie spotkanie dyskusyjne "Arabska Wiosna... Rok Później", współorganizowane przez Koło Naukowe Politologów UŁ oraz Koło Naukowe Al-Maszrik.

Najpierw studenci - członkowie obu Kół - przedstawili referaty dotyczące rewolucji oraz obecnej sytuacji w państwach arabskich. Byli to: Mateusz Jarosz (KNP, Tunezja), Katarzyna Peszyńska (Egipt), Sonia Boczek (Libia), Katarzyna Skonka (Syria). Następnie odbyła się krótka dyskusja na temat zmiany sił w świecie arabskim, niepewnej przyszłości tamtejszych społeczeństw oraz wyborów, które na rządzących wyłaniają ugrupowania fundamentalistów muzułmańskich.

Jako Koło Politologów dziękujemy za współpracę z Kołem Al-Maszrik i mamy nadzieję, że uda nam się w nieodległej przyszłości zorganizować podobne spotkania.