Spis treści
Mechanizmy obietnic. Kampanie i systemy wyborcze na świecie
Panele studencko-doktoranckie
Wszystkie strony

Mechanizmy obietnicW dniach 21-22 listopada 2012 r. na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Mechanizmy obietnic. Kampanie i systemy wyborcze na świecie”, zorganizowana przez Koło Naukowe Politologów UŁ. Było to kolejne z cyklicznie organizowanych wydarzeń naukowych, w którym prelegenci z wielu ośrodków akademickich mieli okazję zaprezentować swoje wystąpienia poświęcone problematyce systemów oraz kampanii wyborczych.

Pierwszy dzień konferencji został otwarty przez dr Małgorzatę Rączkiewicz, opiekuna Koła Naukowego Politologów UŁ, która powitała wszystkich zaproszonych gości oraz przedstawiła dotychczasową aktywność Koła.

Następnie odbyła się pierwsza z dwóch zaplanowanych na ten dzień debat, zatytułowana „Wybory prezydenckie w USA 2012 – dlaczego Obama?”, w której udział wzięli: dr Paulina Matera (Katedra Studiów Transatlantyckich i Mediów Masowych WSMiP UŁ), dr Małgorzata Rączkiewicz (Katedra Systemów Politycznych WSMiP UŁ) oraz Pan Kamil Turecki (dziennikarz portalu Onet.pl, współautor bloga „Obama vs Romney”). Dyskusję, która dotyczyła m.in. stylu prowadzenia kampanii obu kandydatów, aspektów jej finansowania, roli Polski i amerykańskiej Polonii oraz znaczenia wyników wyborów dla areny międzynarodowej moderował sekretarz KNP UŁ, Mateusz Radziszewski.

W drugim panelu dyskusyjnym „Czyj Internet tego władza? Rola nowych mediów w kampaniach wyborczych”, udział wzięli Pan Tomasz Skupieński – autor bloga Marketing Polityczny - skupieński.pl oraz dr Hubert Horbaczewski (Zakład Metodologii Badań Politologicznych i Prognozowania Politycznego WSMiP UŁ). W czasie moderowanej przez przewodniczącego KNP UŁ – Adriana Skoczylasa debaty, obydwaj prelegenci podkreślili, iż wykorzystanie portali społecznościowych daje wymierną szansę, szczególnie nowym kandydatom, na dotarcie do określonej grupy wyborców. Zwrócono także uwagę na zagrożenia związane z prowadzeniem kampanii wyborczych w Internecie, w tym na działania osób chcących zdyskredytować danego kandydata.

Drugi dzień konferencji został otwarty przez dra Marka Sempacha – Prodziekana ds. Studenckich WSMiP UŁ, który powitał zgromadzonych licznie gości oraz zaprezentował wstęp dotyczący roli marketingu politycznego w kampaniach wyborczych.

Następnie wystąpienie dotyczące ewolucji ordynacji wyborczej w Rumunii wygłosił dr Andrzej Dubicki (Zakład Teorii Polityki i Myśli Politycznej WSMiP UŁ). Szczególne zainteresowanie studentów wzbudziła specjalna możliwość oddania głosu w wyborach skierowana do analfabetów oraz uprzywilejowana forma przeliczania głosów oddanych na kandydatów rumuńskiej diaspory. Drugie wystąpienie, zaprezentowane przez dra Daniela Midera z Uniwersytetu Warszawskiego, zatytułowane „Wybory przez Internet - puszka Pandory współczesnych demokracji?” skoncentrowało się na technicznych zagrożeniach dla systemu oddawania głosów drogą elektroniczną, a także na określonych programach, za pomocą których możliwe staje się manipulowanie głosami wyborców.

LINK DO GALERII