Spis treści
Państwo w państwie? Terytoria autonomiczne, państwa nieuznawane oraz ruchy separatystyczne w przestrzeni międzynarodowej
Strona 2
Wszystkie strony
16 maja 2013 roku na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Państwo w państwie? Terytoria autonomiczne, państwa nieuznawane oraz ruchy separatystyczne w przestrzeni międzynarodowej”. Wydarzenie zorganizowane przez Koło Naukowe Politologów UŁ po raz kolejny cieszyło się dużym zainteresowaniem studentów z wybranych ośrodków akademickich w Polsce oraz studentów Uniwersytetu Łódzkiego.

Konferencja została otwarta przez dr Małgorzatę Rączkiewicz, opiekuna Koła Naukowego Politologów UŁ, która powitała zgromadzonych licznie gości. Następnie głos zabrał Adrian Skoczylas, przewodniczący KNP UŁ, przedstawiając dotychczasową działalność Koła.

W panelu otwierającym dr Michał Klonowski (Katedra Systemów Politycznych WSMiP UŁ) zaprezentował wystąpienie „Suwerenność państw wieloetnicznych”, w którym analizie poddał przykład Hiszpanii. Szczególne zainteresowanie studentów wzbudziła kwestia możliwości ewentualnego samodzielnego funkcjonowania bytów terytorialnych uniezależnionych od władz w Madrycie oraz hiszpańskiej monarchii jako czynnika spajającego państwo. Drugie wystąpienie, zatytułowane „Wewnętrzna zagranica” – przykład Kaukazu Północnego, przedstawione zostało przez dra Michała Słowikowskiego (Katedra Systemów Politycznych WSMiP UŁ). Dotyczyło ono stosunku władz centralnych w Moskwie do wymienionego regionu. Rozważaniom poddano również kwestię społecznych kosztów organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi w 2014 roku.

Dalsza część konferencji podzielona została na sześć studencko-doktoranckich paneli tematycznych. W pierwszym z nich, obejmującym problematykę ruchów separatystycznych w Europie Zachodniej, analizie poddano cele i działania Ligi Północnej we współczesnych Włoszech oraz wpływ konfliktu flamandzko-walońskiego na rozwiązania ustrojowe Królestwa Belgii. Rozważania dotyczyły również kwestii Kornwalii jako piątego elementu Zjednoczonego Królestwa oraz problemu przynależności Katalonii do Hiszpanii. Ponadto przedstawiono szkocką drogę ku niepodległości, a także status prawny Grenlandii wraz z jego wpływem na sytuację międzynarodową.

Kolejny panel tematyczny poświęcony został ruchom separatystycznym obecnym w Europie Środkowej i Wschodniej. Zaprezentowano próby powołania polskiej autonomii na Wileńszczyźnie oraz sytuację Górskiego Karabachu po dwóch dekadach budowy państwowości. Prelegenci poddali analizie problemy południowego Azerbejdżanu, a także Republiki Abchazji, pozostającej w obliczu braku powszechnego uznania międzynarodowego. Panel dopełniły wystąpienia, w których przedstawiono wpływ węgierskiej mniejszości narodowej zamieszkującej Słowację, na relacje panujące między Bratysławą a Budapesztem oraz problem jakim dla integralności terytorialnej Mołdawii pozostaje Autonomia Gagauska.


 W trzecim panelu uczestnicy skoncentrowali się na istocie zjawiska separatyzmu oraz problemu państwowości. Rozważania dotyczyły prawa do samostanowienia narodów w perspektywie libertariańskiej teorii państwa, a także kulturowych podstaw sporów o mniejszości. W tym panelu zaprezentowano również sposób, w jakim język i futbol mogą wpływać na rozwój ruchów separatystycznych oraz przytoczono koncepcję kondominium, jako przykładu terytorium sui generis.

W panelu dotyczącym podmiotów o nieustalonym statusie międzynarodowym, omówione zostały przyczyny upadku Somalii, a także specyfika funkcjonowania Oranii. Oprócz tego, prelegenci przedstawili specyficzny podmiot prawa międzynarodowego, jakim jest Zakon Maltański oraz funkcjonujące w świecie wirtualnym Mikronacje.

W kolejnym panelu tematycznym uczestnicy próbowali odpowiedzieć na pytanie, czy członków wybranych organizacji terrorystycznych można uznać za bojowników o wolność. Analizie poddana została ewolucja celów i charakteru działań czeczeńskich separatystów oraz specyfika działalności Hamasu. Wystąpienia dotyczyły również sporu o niepodległość Kraju Basków wraz z jego konsekwencjami.

Ostatni panel konferencji obejmował tematykę problemu integralności terytorialnej w przestrzeni międzynarodowej. Rozważania dotyczyły możliwości zjednoczenia Cypru, a także rozwoju separatyzmu krymskiego wraz z jego oddziaływaniem na relacje rosyjsko-ukraińskie. Zaprezentowano istotę islamskiego ruchu separatystycznego w Tajlandii oraz problem utworzenia własnego państwa przez Kurdów.

Podczas konferencji, we współpracy z portalem naukowym Nowa Politologia, przeprowadzony został konkurs tematyczny, w którym nagrodą główną była książka autorstwa Marcina A. Stradowskiego pt. „Przystanek niepodległość. Polityka szkockich neonacjonalistów”.

Patronat medialny na konferencją objęli: portal naukowy Nowa Politologia, dwumiesięcznik „Nowa Europa Wschodnia”, magazyn „Stosunki Międzynarodowe”, Akademickie Radio UL, portal hejłódź.pl oraz portal eldezet.pl

 

Relację z konferencji opracował Łukasz Muszyński, wiceprzewodniczący KNP UŁ