Spis treści
Państwo w państwie? Terytoria autonomiczne, państwa nieuznawane oraz ruchy separatystyczne w przestrzeni międzynarodowej
Strona 2
Wszystkie strony

 W trzecim panelu uczestnicy skoncentrowali się na istocie zjawiska separatyzmu oraz problemu państwowości. Rozważania dotyczyły prawa do samostanowienia narodów w perspektywie libertariańskiej teorii państwa, a także kulturowych podstaw sporów o mniejszości. W tym panelu zaprezentowano również sposób, w jakim język i futbol mogą wpływać na rozwój ruchów separatystycznych oraz przytoczono koncepcję kondominium, jako przykładu terytorium sui generis.

W panelu dotyczącym podmiotów o nieustalonym statusie międzynarodowym, omówione zostały przyczyny upadku Somalii, a także specyfika funkcjonowania Oranii. Oprócz tego, prelegenci przedstawili specyficzny podmiot prawa międzynarodowego, jakim jest Zakon Maltański oraz funkcjonujące w świecie wirtualnym Mikronacje.

W kolejnym panelu tematycznym uczestnicy próbowali odpowiedzieć na pytanie, czy członków wybranych organizacji terrorystycznych można uznać za bojowników o wolność. Analizie poddana została ewolucja celów i charakteru działań czeczeńskich separatystów oraz specyfika działalności Hamasu. Wystąpienia dotyczyły również sporu o niepodległość Kraju Basków wraz z jego konsekwencjami.

Ostatni panel konferencji obejmował tematykę problemu integralności terytorialnej w przestrzeni międzynarodowej. Rozważania dotyczyły możliwości zjednoczenia Cypru, a także rozwoju separatyzmu krymskiego wraz z jego oddziaływaniem na relacje rosyjsko-ukraińskie. Zaprezentowano istotę islamskiego ruchu separatystycznego w Tajlandii oraz problem utworzenia własnego państwa przez Kurdów.

Podczas konferencji, we współpracy z portalem naukowym Nowa Politologia, przeprowadzony został konkurs tematyczny, w którym nagrodą główną była książka autorstwa Marcina A. Stradowskiego pt. „Przystanek niepodległość. Polityka szkockich neonacjonalistów”.

Patronat medialny na konferencją objęli: portal naukowy Nowa Politologia, dwumiesięcznik „Nowa Europa Wschodnia”, magazyn „Stosunki Międzynarodowe”, Akademickie Radio UL, portal hejłódź.pl oraz portal eldezet.pl

 

Relację z konferencji opracował Łukasz Muszyński, wiceprzewodniczący KNP UŁ