Skład osobowy Koła

Opiekunem naukowym Koła jest dr Małgorzata Rączkiewicz z Katedry Systemów Politycznych WSMiP UŁ.

Statut Koła


Zarząd Koła w roku akademickim 2013/2014 (od marca 2014):

Piotr Chrząszcz (Przewodniczący Koła)

Wiktor Sochacki (Wiceprzewodniczący)

Angelika Kaczor (Sekretarz Koła)

 

Pozostali członkowie Koła:

Tomasz Alama

Marcin Bartosiak

Michał Browarski

Dominik Drzazga

Agnieszka Egierska

Łukasz Gałczyński

Mateusz Jarosz

Wojciech Lieder

Łukasz Muszyński

Julian Osławski

Albert Pogorzelski

Mateusz Radziszewski

Marta Rodziewicz

Olga Rytych

Adrian Skoczylas

Wiktor Sochacki

Wioleta Wodzyńska

Dagmara Załuska

Mariusz Ziarkowski