Publikacje

 

W przygotowaniu:

Mechanizmy obietnic. Kampanie i systemy wyborcze na świecie

Państwo w państwie? Terytoria autonomiczne, państwa nieuznawane i ruchy separatystyczne w przestrzeni międzynarodowej

 

Wydane:

Meandry procesów demokratyzacji i transformacji systemowej - red. dr Małgorzata Rączkiewicz (Łódź 2013)

Zagrożenia asymetryczne we współczesnym świecie - red. dr Małgorzata Rączkiewicz (Łódź 2012)

Rosja na progu XX wieku - red. dr Małgorzata Rączkiewicz

Rosja, USA i wybrane problemy współczesnego świata - red. dr Małgorzata Rączkiewicz 

 

 

Polecamy też artykuły członków Koła na:

http://www.stosunki.pl/

http://www.psz.pl/

http://www.liberte.pl/