Redaktor: dr Małgorzata Rączkiewicz

Łódź 2008

ISBN:978-83-926784-0-3

 

 

"Prezentowane teksty młodych naukowców, dotyczące sytuacji w Rosji i polityki Moskwy, stanowią niezwykle obiecujący materiał dla osób zainteresowanych tą częścią świata. W pracy poruszane są zagadnienia związane zarówno z polityką wewnętrzną jak i zagraniczną Federacji Rosyjskiej w okresie prezydentury Putina. Artykuły stanowią głos w dyskusji na temat współczesnej Rosji i Rosjan i mogą stać się materiałem wyjściowym do kolejnych analiz"

dr hab. prof nadzw. UŁ Robert Łoś