Redaktor: dr Małgorzata Rączkiewicz

Łódź 2009

ISBN: 978-83-60604-58

 

"W publikacji znajdują się artykuły obejmujące różne obszary badawcze, od kwestii politycznych przez ekonomiczne i społeczne. Autorzy skupili się na omawianiu zagadnień zarówno bieżących jak i historycznych. Niewątpliwym walorem książki jest wielowątkowość podejmowanych zagadnień i różnorodna tematyka."

prof. dr hab. Małgorzata Pietrasiak