Zagrożenia asymetryczne we współczesnym świecie - wybrane problemy, (red.) dr Małgorzata Rączkiewicz

Łódź 2012, nr ISBN: 978-83-63199-08-01

zagrozenia_okladkaPublikacja stanowi zbiór referatów wygłoszonych w trakcie Akademickiego Forum Bezpieczeństwa, które odbyło się na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego w dniach 16-17 maja 2011 r. Forum organizowane było przez Koło Naukowe Politologów Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytut Badań nad Stosunkami Międzynarodowymi w Warszawie.

Fragment recenzji prof. Małgorzaty Pietrasiak:

„Książka stanowi syntetyczny zbiór materiałów poświęconych zagrożeniom asymetrycznym. Autorzy przedstawili szerokie spektrum środków i metod,  także bazę definicyjną odnoszącą się do zagadnienia. Publikacja zawiera interesujące rozważania zwłaszcza dotyczące polityki Waszyngtonu. Stanowi też ciekawy wkład w dyskusję na temat zagrożeń asymetrycznych”.

Spis treści:

Jerzy Dereń, Determinanty i implikacje zagrożeń asymetrycznych.

Magdalena Witecka, Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej wobec zagrożeń asymetrycznych.

Tomasz Lachowski, Fenomen państwa upadłego - implikacje dla międzynarodowego bezpieczeństwa.

Dominika Dziwisz, Stany Zjednoczone strażnik światowego cyberbezpieczeństwa.

Małgorzata Rączkiewicz, Strategie Bezpieczeństwa Narodowego  jako dokument programowy na przykładzie amerykańskiej strategii z 2010 r.

Mateusz Lange, Ewolucja NATO w dobie rozwoju zagrożeń symetrycznych.

Marta Rodziewicz, Doktryna Busha jako odpowiedź na zagrożenia asymetryczne na przykładzie wojny z terroryzmem.

Dawid Sawa, Rosja wobec wojny z terroryzmem na przykładzie konfliktu w Czeczenii.

Grzegorz Krzyżanowski,  Operacje informacyjne w doktrynie wojskowej Stanów Zjednoczonych.

Marcin  Bartosiak, Terroryzm jądrowy jako potencjalne zagrożenie XXI wieku.

Jacek Jędrysiak, Zagrożenia asymetryczne w amerykańskiej doktrynie kosmicznej.

Małgorzata Porębska, Asymetria w środowisku bezpieczeństwa morskiego.

(Istnieje możliwość uzyskania pliku PDF z wybranym artykułem po uprzednim kontakcie z Kołem Naukowym Politologów UŁ)