Spis treści
Mechanizmy obietnic. Kampanie i systemy wyborcze na świecie
Strona 2
Wszystkie strony

kampanie_wyborcze_okladkaMechanizmy obietnic. Kampanie i systemy wyborcze na świecie, (red.) dr Małgorzata Rączkiewicz

Łódź 2014, ISBN: 978-83-7969-119-7

Publikacja stanowi zbiór referatów wygłoszonych podczas Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Mechanizmy obietnic. Kampanie i systemy wyborcze na świecie”, która odbyła się 21-22 listopada 2012 roku na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Wydarzenie organizowane było przez Koło Naukowe Politologów UŁ.

Fragment recenzji dra Łukasza Donaja (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu):

"Publikacja jest zbiorem ponad dwudziestu artykułów przygotowanych przez studentów i absolwentów polskich uczelni. Osią wspólną prac jest mechanizm obietnic wyborczych. Zagadnienia przedstawione w artykułach są niezwykle istotne pod względem naukowym. To opracowanie - z uwagi na autorskie konkluzje - jest opracowaniem oryginalnym, ukazującym sposób postrzegania słabości współczesnych demokracji - w tym rozdźwięk między obietnicami polityków a ich działalnością".

Spis treści: