Spis treści
Mechanizmy obietnic. Kampanie i systemy wyborcze na świecie
Strona 2
Wszystkie strony

kampanie_wyborcze_okladkaMechanizmy obietnic. Kampanie i systemy wyborcze na świecie, (red.) dr Małgorzata Rączkiewicz

Łódź 2014, ISBN: 978-83-7969-119-7

Publikacja stanowi zbiór referatów wygłoszonych podczas Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Mechanizmy obietnic. Kampanie i systemy wyborcze na świecie”, która odbyła się 21-22 listopada 2012 roku na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Wydarzenie organizowane było przez Koło Naukowe Politologów UŁ.

Fragment recenzji dra Łukasza Donaja (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu):

"Publikacja jest zbiorem ponad dwudziestu artykułów przygotowanych przez studentów i absolwentów polskich uczelni. Osią wspólną prac jest mechanizm obietnic wyborczych. Zagadnienia przedstawione w artykułach są niezwykle istotne pod względem naukowym. To opracowanie - z uwagi na autorskie konkluzje - jest opracowaniem oryginalnym, ukazującym sposób postrzegania słabości współczesnych demokracji - w tym rozdźwięk między obietnicami polityków a ich działalnością".

Spis treści:


 • Rafał Bill – Game o election promises and a problem of the best choice for elections.
 • Adrian SkoczylasŻart skuteczniejszy od obietnic. Satyryczna kampania Najlepszej Partii i jej wyborcze zwycięstwo w Reykjaviku.
 • Łukasz MuszyńskiLook to Poland! Polskie obietnice w amerykańskich kampaniach prezydenckich po 1989 roku.
 • Szczepan WojdyłaObietnice wyborcze a etyka – co można obiecać a co zrealizować? Wybrane obietnice wyborcze polskich partii politycznych.
 • Paweł JagiełłoObietnice wyborcze składane przez polskie partie polityczne. Teoria i praktyka polityczna.
 • Marek FriedrichMotyw strachu w kampanii wyborczej na przykładzie działań marketingowych przed wyborami parlamentarnymi w Polsce w 2007 roku.
 • Sandra Gwóźdź, Bartłomiej Machnik„Słowa – klucze”. Rola wypowiedzi w kampaniach wyborczych.
 • Agata PyrzyńskaPolityczny talk show, czyli o istocie debat wyborczych.
 • Krystian KarolakOdpowiedzialność kontra Zmiana – kampania wyborcza i wizerunek Partii Liberalno-Demokratycznej w Japonii w 2009 roku.
 • Rafał KamprowskiWpływ nowych mediów na kampanię wyborczą. Katalizator przemian czy zagrożenie porządku demokratycznego? Casus wyborów prezydenckich i parlamentarnych w Kenii z 2007 roku.
 • Ewelina TyszkaSondaż jako efektywne narzędzie marketingu politycznego. Przykład Polski.
 • Łukasz CzebotarReklama telewizyjna jako kluczowe narzędzie amerykańskich kampanii wyborczych.
 • Paweł Schmidt, Andrzej JurkunLider partyjny jako nośnik programu wyborczego czy populista walczący o elektorat?
 • Mateusz Bączek, Wojciech FabiszewskiTradycyjne czy nowoczesne media gwarantem sukcesu w wyborach. Analiza wydatków partii politycznych w kampanii wyborczej w 2011 r.
 • Natalia Olszanecka„Fenomen Nazarbajewa”, czyli o wyborach prezydenckich w Kazachstanie.
 • Marta RodziewiczWpływ systemu wyborczego na kształt sceny politycznej państw transformujących się. Analiza na przykładzie Polski i Węgier w okresie transformacji ustrojowej.
 • Marcin ŁukaszewskiRecepcja założeń andorskiej ordynacji wyborczej do polskiego prawa wyborczego. Możliwe konsekwencje dla systemu politycznego Polski.
 • Marta GałązkaProcedury głosowania stosowane w wybranych krajach europejskich.
 • Andrzej DubickiEwolucja rumuńskiej ordynacji wyborczej w latach 1866-2012.
 • Maciej PiszKonstytucyjnoprawne aspekty relacji posłów i senatorów z wyborcami i ugrupowaniami politycznymi w kontekście polskich wyborów parlamentarnych.
 • Andrzej KozłowskiWybory parlamentarne w Gruzji w 2012 roku – przełomowy moment w historii tego kraju?
 • Mateusz RadziszewskiOkręgi jednomandatowe – szansa na odświeżenie sceny politycznej?
 • Łukasz GałczyńskiWybory jako element demokratyzacji na obszarze byłego Związku Radzieckiego, na przykładzie Republiki Azerbejdżanu.